Nieuwsbrief herindeling gemeente Midden-Groningen - juni 2016

logo

Snelmenu

Nieuwsbrief herindeling gemeente Midden-Groningen - juni 2016

16 juni 2016

De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde gaan samen een nieuwe gemeente te vormen. Op 1 januari 2018 fuseren ze tot de nieuwe gemeente Midden-Groningen. In deze nieuwsbrief leest u hoe medewerkers  werken aan de totstandkoming van de nieuwe gemeente. En wat betekent zo’n fusie voor de inwoners? Voor instellingen en ondernemers? Ook daar besteden we aandacht aan!

In gesprek met Gerbrich Dijkstra, projectleider Kompas en bestuurlijke agenda

Er is veel gebeurd, de afgelopen maanden. De drie gemeenteraden hebben definitief ingestemd met de herindeling per 1 januari 2018, met de door de bevolking gekozen naam Midden-Groningen en met het Kompas. Achter de schermen hebben we daar hard aan gewerkt! Het begon al in het voorjaar van 2015, maar na de zomer kwam het echt op stoom.

In het Kompas kun je lezen welke vier onderwerpen we samen met inwoners, ondernemers en organisaties willen uitwerken. Wat zien we samen gebeuren, waar liggen kansen en welke uitdagingen willen we aangaan? Het Kompas heeft niet voor niets een veelbetekenende naam meegekregen: samen kom je verder.

Lees verder

In gesprek met Andrew van der Haar, directeur Datacenter Groningen te Zuidbroek

Ik vind het een goede ontwikkeling dat de drie gemeenten gezamenlijk verder gaan vanaf 2018. Door de schaalvergroting wordt het aantrekkelijker voor  burgers en bedrijven om zich hier te vestigen of te blijven. We kunnen als ondernemers de krachten in de toekomst nog meer bundelen dan we  momenteel doen, maar ik moet zeggen dat  veel ondernemers elkaar nu toch ook al weten te vinden. Een mooi voorbeeld vind ik de promotiedagen in Groningen in november, waar de samenwerkende gemeenten en ondernemers gezamenlijk het gezicht van de regio laten zien.

Lees verder

Agenda Klankbordgroep herindeling Midden-Groningen d.d. 28 juni 2016

Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis van Slochteren
Tijdstip: 19.30 uur
Vergaderstukken en uitzending: klankbordgroep.hssmnet.nl
 

Lees verder

Besluitenlijst vergadering klankbordgroep herindeling HSSM d.d. 17 mei 2016

Locatie: Raadzaal gemeentehuis van Slochteren

Lees verder

Provincie geeft positieve zienswijze op herindelingsadvies Midden-Groningen

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben op 17 mei 2016 een positieve zienswijze op het herindelingsadvies van de nieuwe gemeente Midden-Groningen gegeven. De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde willen per 1 januari 2018 samen opgaan in de nieuwe gemeente Midden-Groningen. De provincie stuurt het herindelingsadvies nu voor akkoord naar minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als de Tweede en Eerste  Kamer ook instemmen met de herindeling,  is de fusie op 1 januari 2018 een feit.

Lees verder

Alle drie de raden stellen herindelingsadvies Midden-Groningen vast

Op 26 april hebben de gemeenteraden van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde alle drie het herindelingsadvies Midden-Groningen vastgesteld. Een memorabel moment, want hierbij hebben zij formeel de fusie bekrachtigd en is er sprake van een definitief besluit vanuit de gemeenten.

Lees verder

Colleges stemmen in met gemeentelijk herindelingsadvies

De drie colleges van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben het herindelingsadvies Midden-Groningen goedgekeurd. Met dit stuk verklaren de gemeenten formeel samen één nieuwe gemeente te willen vormen.

Lees verder

Besluitenlijst vergadering klankbordgroep herindeling HSSM d.d. 29 maart 2016

Locatie: Raadzaal gemeentehuis van Slochteren

Lees verder

Presentatie ‘het Kompas’ terugkijken?

Op 15 maart presenteerden we ‘Samen kom je verder, Kompas voor de nieuwe gemeente’ voor een bomvolle zaal in Zuidbroek.

Lees verder

Verslag presentatie toekomst HSSM 15 maart 2016

Op 15 maart was het zover: toen werd duidelijk welke naam de meeste stemmen van de inwoners van HSSM heeft gekregen. Dit werd tijdens een bijeenkomst in een bomvolle zaal in Zuidbroek bekendgemaakt door de drie burgemeesters. En de naam werd….Midden-Groningen. Maar liefst 48% van de binnengekomen stemmen ging uit naar deze naam.

Lees verder

Algemene informatie

Heeft u een vraag over de herindeling? Neem dan contact met het projectbureau op:infoherindeling@hssmnet.nl of bel ons op (0598) 658888. Wilt u ook graag geïnterviewd worden voor deze nieuwsbrief? Laat het ons weten. Onze redactie bekijkt dan of het onderwerp past in de planning/het format.Meer weten? De klankbordgroep, waarin raadsleden vertegenwoordigd zijn, heeft een site met relevante informatie: https://klankbordgroep.hssmnet.nl.

Lees verder

Projectdocumenten
Kompas voor de nieuwe gemeente
Organisatievisie
Dienstverlenings-
concept

Adres:
Projectbureau herindeling
Postbus 2
9649 ZG  Menterwolde

E-mail:
info@midden-groningen.nl
 

Telefoon
(0598) 65 88 88

Twitter: @HerindelingHSSM
@MiddenGroningen