Toegankelijkheid

De gemeente besteedt veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. Wij gebruiken daarvoor de Webrichtlijnen.

Wij streven ernaar dat deze webomgeving zo toegankelijk mogelijk is. Op dit moment zijn er dus nog situaties waarin onderdelen nog niet conform de gestelde toegankelijkheidseisen functioneren.
Als er geen Javascript ondersteuning is wordt de foutboodschap niet getoond. De foutboodschap verschijnt als het formulier (foutief) wordt ingevuld en verzonden.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door aan Communicatie via a.hoppentocht@menterwolde.nl of bel (0598) 658888. Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!

Toegankelijkheidsverklaring

Menterwolde (Gemeente) wil natuurlijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Echter staan wij momenteel aan het begin van een herindeling met onze buurtgemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Hierdoor gaan wij over op nieuwe systemen en nemen daarin de webrichtlijnen en het doel om te voldoen mee. De herindeling staat gepland op 1 januari 2018. De komende 2 jaren worden gebruikt voor de overgang op de nieuwe systemen.

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor de website http://www.menterwolde.nl.

Onderdelen die uitgesloten zijn van deze verklaring

https://burgerloket.menterwolde.nl/
http://webcast.nl/menterwolde/#!/overview
Dit zijn websites van externe partijen.

Uitzonderingen en verbeterpunten

Uitzonderingen conform Toepassingskader

 • Succescriterium 4.1.1 Parsen (A) (reden: Social Media)

Succescriteria waaraan nog niet is voldaan:

Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content (A)

 • Oorzaak: icoon heeft geen alt-tekst.
 • Gevolg: niet duidelijk wat het icoon is.
 • Alternatieven: er is geen alternatief.
 • Maatregelen: externe partij verzoeken alt-tekst toe te voegen aan icoon.
 • Planning: medio 2016.

Succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur (A)

 • Oorzaak: geen kruimelpad, alleen kleur aangegeven in menu waar bezoeker zich op de site bevindt.
 • Gevolg: navigatiestructuur is minder duidelijk.
 • Alternatieven: ee, dit is niet noodzakelijk. Er zijn geen onderliggende pagina's beschikbaar onder de hoofdmenu-items.
 • Maatregelen: n.v.t.
 • Planning: n.v.t.

Succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context) (A)

 • Oorzaak: link 'Publicaties' is onduidelijk.
 • Gevolg: bezoekers weten niet precies welke bekendmakingen hieronder vallen.
 • Alternatieven: de link 'Bekendmakingen' is gewijzigd in 'Publicaties' omdat dit de lading beter dekt. Na het aanklikken van de link volgt een overzicht om welke publicaties het gaat.
 • Maatregelen: n.v.t.
 • Planning: n.v.t.

Onderbouwing bij deze verklaring

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

 • Inspecties: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.

Contactgegevens

Postbus 2, 9649 ZG Muntendam
Kerkstraat 2, 9649 GR Muntendam
Tel. (0598) 658888
Fax. (0598) 621688
E-mail: info@menterwolde.nl

We werken op afspraak
tijdens de openingstijden
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vrijdag van 9.00-12.00 uur
Publiekszaken ook op donderdag van 18.00-20.00 uur.

Werk & Inkomen / WMO:

Inkomen en voorzieningen (+ uitkeringsadministratie)
Telefonisch spreekuur: ma t/m do 8.30-9.30 uur & 13.30-14.30 uur, vr 8.30-9.30 uur via tel. 0598 373700 (kies optie 1)

Re-integratie
Geen telefonisch spreekuur, tel. 0598 373700 (kies optie 2).

Sociaal Team:

bereikbaar via tel. (0598) 658877

Storingsnummer:

buiten kantooruren, via tel. 06-55763509 (niet voor Sociaal Team)

Informatie herindeling:

Website over de herindeling

Informatie over de zorg:

Naar de website over de zorg: Bouwen op mekaar

E-Loket