Waarom de folder “Minimuminkomen? Informatie voor jou!

Dit item is verlopen op 06-06-2017.

Met een laag inkomen is het opletten waar je je geld aan uitgeeft. Lidmaatschap van een (sport)vereniging, een zwemabonnement of bezoek aan muziekfestival zijn vaak het laatste waarvoor geld over is.

Daarom heeft de gemeente Menterwolde in haar Armoedebeleid “Menterwolde Tegen Armoede” regelingen opgenomen voor haar inwoners die een laag inkomen en geen of weinig vermogen hebben. Zo krijgt ook deze groep inwoners de kans om mee te doen in de maatschappij.

In deze folder kun je lezen welke mogelijkheden er voor je zijn: van bijzondere bijstand tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en veel meer.

Contactgegevens

Postbus 2, 9649 ZG Muntendam
Kerkstraat 2, 9649 GR Muntendam
Tel. (0598) 658888
Fax. (0598) 621688
E-mail: info@menterwolde.nl

We werken op afspraak
tijdens de openingstijden
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vrijdag van 9.00-12.00 uur
Publiekszaken ook op donderdag van 18.00-20.00 uur.

Werk & Inkomen / WMO:

telefonisch spreekuur ma. t/m vr. van 8.30-10.00 uur, via tel. (0598) 658888

Sociaal Team:

bereikbaar via tel. (0598) 658877

Storingsnummer:

buiten kantooruren, via tel. 06-55763509 (niet voor Sociaal Team)

Informatie herindeling:

Website over de herindeling

Informatie over de zorg:

Naar de website over de zorg: Bouwen op mekaar