Vacature: we zoeken vier kandidaten voor de nieuwe Erfgoedcommissie Midden-Groningen

Dit item is verlopen op 01-11-2017.

De nieuwe gemeente Midden-Groningen gaat een erfgoedcommissie samenstellen. Heeft u interesse in en kennis van karakteristieke gebouwen en monumenten en vindt u het leuk om uw bijdrage te leveren aan het behoud van de cultuurhistorie van de gemeenten Slochteren, Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer? (vanaf 1 januari 2018 Midden-Groningen). Meldt u zich dan aan!

Wat doet de erfgoedcommissie?

De erfgoedcommissie vervangt de bestaande monumentencommissie van Hoogezand-Sappemeer en wordt uitgebreid met leden vanuit Slochteren en Menterwolde.

De erfgoedcommissie gaat bestaan uit 5 externe leden, waarvan 1 professional van adviesbureau Libau. Daarnaast hebben vanuit de gemeentelijke organisatie een bouwtechnisch-, een stedenbouwkundig- en een erfgoedbeleidsmedewerker zitting in de commissie. De ambtelijk secretaris van de commissie is de beleidsmedewerker erfgoed.

De erfgoedcommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over zaken welke op rijks- en gemeentelijke monumenten, karakteristieke panden, archeologie of beschermde dorpsgezichten betrekking hebben. Bij veranderingen aan monumenten is meestal een omgevingsvergunning nodig, de commissie adviseert over de monumentale aspecten van de aanvraag.

Vergaderingen

De erfgoedcommissie vergadert in principe 1 keer per maand op de maandagmiddag vanaf 14.30 uur. De leden ontvangen per vergadering een vergoeding. De leden van de commissie worden namens de gemeenteraad benoemd voor 4 jaar. Herbenoeming voor 4 jaar is mogelijk. Uit de leden zal een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter worden benoemd.

Profiel lid

We zoeken voor de commissie kandidaten die:

  • belangstelling hebben voor en affiniteit met de lokale cultuurhistorie;
  • deskundig zijn op een van de terreinen van erfgoed: architectuur(geschiedenis), cultuurhistorie, monumentenzorg, restauratietechniek en/of archeologie;
  • helder en overtuigend kunnen formuleren;
  • oplossingsgericht kunnen denken;
  • een bijdrage kunnen leveren aan een integrale afweging vanuit het eigen vakgebied;
  • bij voorkeur wonen in de nieuwe gemeente;
  • niet werkzaam zijn voor één van de HSSM gemeenten.

Voor de functie van voorzitter zoeken we daarnaast:

  • ervaring met het effectief en efficiënt leiden van (openbare) vergaderingen;
  • het vermogen om een helder en begrijpelijk advies te formuleren op basis van de overwegingen van de commissie en consensus weten te bereiken.

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de secretaris van de erfgoedcommissie, mevrouw E.M.E. Jansema via telefoonnummer 0598-373884 of eme.jansema@hoogezand-sappemeer.nl. Uw sollicitatie (motivatie en cv) kunt u tot 1 november 2017 per mail of per brief sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde, t.a.v. mevrouw E.M.E. Jansema, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand. De sollicitatiegesprekken zullen plaats vinden op woensdag 8 november 2017.

Contactgegevens

Postbus 2, 9649 ZG Muntendam
Kerkstraat 2, 9649 GR Muntendam
Tel. (0598) 658888
Fax. (0598) 621688
E-mail: info@menterwolde.nl

We werken op afspraak
tijdens de openingstijden
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vrijdag van 9.00-12.00 uur
Publiekszaken ook op donderdag van 18.00-20.00 uur.
Bel voor een afspraak naar: (0598) 658888

Werk & Inkomen / WMO:

Inkomen en voorzieningen (+ uitkeringsadministratie)
Telefonisch spreekuur: ma t/m do 8.30-9.30 uur & 13.30-14.30 uur, vr 8.30-9.30 uur via tel. 0598 373700 (kies optie 1)

Re-integratie
Geen telefonisch spreekuur, tel. 0598 373700 (kies optie 2).

Sociaal Team:

bereikbaar via tel. (0598) 658877

Storingsnummer:

buiten kantooruren, via tel. 06-55763509 (niet voor Sociaal Team)

Informatie herindeling:

Website over de herindeling

Informatie over de zorg:

Naar de website over de zorg: Bouwen op mekaar