Raad neemt besluit over sporthal De Menterne

Dit item is verlopen op 28-04-2017.

Op 23 maart 2017 heeft de raad zich uitgesproken over de toekomst van sporthal De Menterne en de directe omgeving. De raad heeft het volgende besloten:

  1. Om over te gaan tot het verder ontwikkelen van variant 2 renovatie en uitbouw van sportaccommodatie De Menterne.
  2. Om dit mogelijk te maken afstemming te zoeken met de Provincie Groningen en de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren.
  3. In het kader hiervan subsidies aan te vragen bij de provincie, het krimpfonds en leader.
  4. Tijdens de ontwikkeling en (ver)bouw van de sportaccommodatie De Menterne gebruik te blijven maken van sporthal Ruitershorn. Deze pas te slopen als de (ver)bouw afgerond is/ruimte biedt aan de schoolgymnastiek en binnensport.
  5. Tot het door ontwikkelen van de visie en fase 2 en de resultaten hiervan in de vergadering voor de zomer aan de orde te stellen opdat de termijn voor het indienen van subsidies per 1-10-2017 gehaald kan worden. 

De komende periode wordt er hard aan gewerkt om bovenstaande punten uit te voeren. Daar worden de gebruikers van de beide sportaccommodaties en andere belanghebbenden ook bij betrokken.

In de bijlage vindt u het getekend raadsbesluit.

Contactgegevens

Postbus 2, 9649 ZG Muntendam
Kerkstraat 2, 9649 GR Muntendam
Tel. (0598) 658888
Fax. (0598) 621688
E-mail: info@menterwolde.nl

We werken op afspraak
tijdens de openingstijden
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vrijdag van 9.00-12.00 uur
Publiekszaken ook op donderdag van 18.00-20.00 uur.

Werk & Inkomen / WMO:

telefonisch spreekuur ma. t/m vr. van 8.30-10.00 uur, via tel. (0598) 658888

Sociaal Team:

bereikbaar via tel. (0598) 658877

Storingsnummer:

buiten kantooruren, via tel. 06-55763509 (niet voor Sociaal Team)

Informatie herindeling:

Website over de herindeling

Informatie over de zorg:

Naar de website over de zorg: Bouwen op mekaar