Openbare zitting in verband met de gemeenteraadsverkiezing Midden-Groningen

Dit item is verlopen op 14-10-2017.

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 22 november 2017 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend dat op:

vrijdag 13 oktober 2017 om 16:00 uur er een openbare zitting van het centraal stembureau plaatsvindt in het gemeentehuis van de gemeente Hoogezand-Sappemeer.

Tijdens deze zitting neemt het centraal stembureau een besluit inzake de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten. Daarnaast staan er nog een aantal controles op de agenda. Deze openbare zitting is voor iedereen toegankelijk.

Geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten en nummering

Om ervoor te zorgen dat de gemeenteraadsverkiezingen eerlijk en volgens de spelregels verlopen zullen op vrijdag 13 oktober de leden van het centraal stembureau een aantal besluiten nemen t.a.v. de komende gemeenteraadsverkiezing voor de gemeente Midden-Groningen.

Er wordt een besluit genomen ten aanzien van:

  • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
  • de handhaving van de daarop voorkomende kandidaten;
  • de handhaving van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering;
  • de nummering van de geldig verklaarde lijsten en de geldigheid van de eventuele lijstencombinaties.

Een ieder die hierbij aanwezig wil zijn, kan zich melden bij de receptie van het gemeentehuis, Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand.

Zo spoedig mogelijk na de zitting worden de besluiten openbaar gemaakt door middel van een openbare kennisgeving.
U kunt de geldig verklaarde kandidatenlijsten, vanaf 12 tot en met 17 oktober 2017, tijdens openingsuren van de afdeling Publiekszaken Hoogezand-Sappemeer inzien.
Tot uiterlijk 17 oktober 2017 bestaat de mogelijkheid tot het indienen van beroep tegen de besluiten bij de Raad van State (Art.I 7 lid 1 Kieswet).

Hoogezand, 25 september 2017

P.M.M. de Jonge
voorzitter hoofdstembureau
burgemeester, gemeente Hoogezand-Sappemeer

Contactgegevens

Postbus 2, 9649 ZG Muntendam
Kerkstraat 2, 9649 GR Muntendam
Tel. (0598) 658888
Fax. (0598) 621688
E-mail: info@menterwolde.nl

We werken op afspraak
tijdens de openingstijden
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vrijdag van 9.00-12.00 uur
Publiekszaken ook op donderdag van 18.00-20.00 uur.
Bel voor een afspraak naar: (0598) 658888

Werk & Inkomen / WMO:

Inkomen en voorzieningen (+ uitkeringsadministratie)
Telefonisch spreekuur: ma t/m do 8.30-9.30 uur & 13.30-14.30 uur, vr 8.30-9.30 uur via tel. 0598 373700 (kies optie 1)

Re-integratie
Geen telefonisch spreekuur, tel. 0598 373700 (kies optie 2).

Sociaal Team:

bereikbaar via tel. (0598) 658877

Storingsnummer:

buiten kantooruren, via tel. 06-55763509 (niet voor Sociaal Team)

Informatie herindeling:

Website over de herindeling

Informatie over de zorg:

Naar de website over de zorg: Bouwen op mekaar