Openbare kennisgeving stemmen bij volmacht

Dit item is verlopen op 30-11-2017.

Verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Midden-Groningen

STEMMEN BIJ VOLMACHT

De burgemeester van Hoogezand-Sappemeer maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Midden-Groningen op woensdag 22 november 2017 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS

 1. Bij het team verkiezingen van de afdeling Publiekszaken van de gemeente Hoogezand-Sappemeer zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. Deze zijn ook uit te printen via: www.hoogezand-sappemeer.nl.
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 17 november 2017 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Hoogezand-Sappemeer, Slochteren of Menterwolde, waar hij/zij op maandag 9 oktober 2017 als kiezer is geregistreerd.
 3. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt.
 4. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 9 oktober 2017 als kiezer zijn geregistreerd.
 5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 6. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B.  ONDERHANDSE MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of KIEZERSPAS

 1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde nieuwe gemeente Midden-Groningen als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 2. De kiezer tekent hiervoor de achterzijde van de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas over aan de gemachtigde.
 4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 5. Het overdragen, van de in een volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.
 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

De stempassen worden op 2 november bezorgd.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door:

De Afdeling Publiekszaken, verkiezingen
Gorecht-Oost 157
9603 AB Hoogezand
Tel: 0598-373737

Plaats: Hoogezand

Datum: dinsdag 9 oktober 2017

De burgemeester voornoemd,

P.M.M. de Jonge

Contactgegevens

Postbus 2, 9649 ZG Muntendam
Kerkstraat 2, 9649 GR Muntendam
Tel. (0598) 658888
Fax. (0598) 621688
E-mail: info@menterwolde.nl

We werken op afspraak
tijdens de openingstijden
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vrijdag van 9.00-12.00 uur
Publiekszaken ook op donderdag van 18.00-20.00 uur.
Bel voor een afspraak naar: (0598) 658888

Werk & Inkomen / WMO:

Inkomen en voorzieningen (+ uitkeringsadministratie)
Telefonisch spreekuur: ma t/m do 8.30-9.30 uur & 13.30-14.30 uur, vr 8.30-9.30 uur via tel. 0598 373700 (kies optie 1)

Re-integratie
Geen telefonisch spreekuur, tel. 0598 373700 (kies optie 2).

Sociaal Team:

bereikbaar via tel. (0598) 658877

Storingsnummer:

buiten kantooruren, via tel. 06-55763509 (niet voor Sociaal Team)

Informatie herindeling:

Website over de herindeling

Informatie over de zorg:

Naar de website over de zorg: Bouwen op mekaar