Aanslag lediging afvalcontainer 2016

Dit item is verlopen op 31-03-2017.

Sinds 2015 wordt de afvalstoffenheffing in de gemeente volgens het diftar principe berekend. U betaalt een vaste bijdrage en u betaalt voor het aantal keren dat u restafval aanbiedt. Op de aanslag, die u met dagtekening 31 januari 2017 ontvangt, zijn de ledigingen van de maanden januari 2016 t/m december 2016 verwerkt. Het vaste tarief van de afvalstoffenheffing 2016 is via de aanslag afvalstoffenheffing van 30 juni 2016 bij u in rekening gebracht. Maakt u gebruik van automatische incasso, dan wordt het bedrag van deze aanslag in 10 maandelijkse termijnen van uw rekening afgeschreven. Maakt u geen gebruik van automatische incasso? Dan dient de aanslag binnen 2 maanden na dagtekening van de aanslag te worden voldaan.

Vrijstelling medisch afval

Er zijn inwoners die meer afval hebben dan gemiddeld door een langdurige ziekte. Denk aan stoma-, incontinentie- of dialyse patiënten. Menterwolde vindt het niet eerlijk dat huishoudens met deze medische indicatie meer betalen voor hun afval dan andere huishoudens. Daarom kunnen deze huishoudens een gedeeltelijke vrijstelling aanvragen van de te betalen afvalstoffenheffing. De vrijstelling kan worden verleend voor het variabele tarief van 6 aanbiedingen met de container of 20 aanbiedingen met zakken in een ondergrondse container. De vrijstelling kan worden aangevraagd met een speciaal aanvraagformulier. Het formulier kan worden gedownload van www.menterwolde.nl. Het formulier kan ook worden aangevraagd bij het klantencontactcentrum, tel. (0598) 658888. Een belangrijk onderdeel van het aanvraagformulier is de doktersverklaring.

Kwijtschelding lage inkomens

Inwoners met een laag inkomen kunnen kwijtschelding aanvragen van de afvalstoffenheffing. Menterwolde kan kwijtschelding verlenen van het vastrecht. Daar bovenop kan Menterwolde kwijtschelding verlenen voor 6 aanbiedingen met de container of 20 aanbiedingen met zakken in een ondergrondse container.

Tarieven afvalstoffenheffing 2016

Vast tarief per perceel                        : € 178,46

Tarief per aanbieding van:              

grijze container (140 ltr)                     : € 4,55

grijze container (240 ltr)                     : € 7,80

afvalzak in ondergrondse container    : € 1,62

Informatie

  • Meer informatie over de aanslag kunt u krijgen bij het Team Belastingen, tel. (0598) 658888 (hierna volgt een  keuzemenu) of via een e-mail naar info@menterwolde.nl .
  • Informatie over betalingsregelingen, automatische incasso, kwijtschelding kunt u krijgen bij het Team Innen, tel. (0598) 658888 (hierna volgt een  keuzemenu) of via een e-mail naar innen@menterwolde.nl .
  • Informatie over de afvalinzameling en afvalstoffenheffing is ook te vinden op www.menterwolde.nl (klik op ‘Mijn Belastingen’ of ‘Wonen en Leven’).

Contactgegevens

Postbus 2, 9649 ZG Muntendam
Kerkstraat 2, 9649 GR Muntendam
Tel. (0598) 658888
Fax. (0598) 621688
E-mail: info@menterwolde.nl

We werken op afspraak
tijdens de openingstijden
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vrijdag van 9.00-12.00 uur
Publiekszaken ook op donderdag van 18.00-20.00 uur.

Werk & Inkomen / WMO:

Inkomen en voorzieningen (+ uitkeringsadministratie)
Telefonisch spreekuur: ma t/m do 8.30-9.30 uur & 13.30-14.30 uur, vr 8.30-9.30 uur via tel. 0598 373700 (kies optie 1)

Re-integratie
Geen telefonisch spreekuur, tel. 0598 373700 (kies optie 2).

Sociaal Team:

bereikbaar via tel. (0598) 658877

Storingsnummer:

buiten kantooruren, via tel. 06-55763509 (niet voor Sociaal Team)

Informatie herindeling:

Website over de herindeling

Informatie over de zorg:

Naar de website over de zorg: Bouwen op mekaar