Aanbesteding publiek vervoer in Groningen en Drenthe op handen

Dit item is verlopen op 18-04-2017.

Vervoer toegankelijk en betaalbaar: nu en in de toekomst

Alle 35 Groningse en Drentse gemeenten en de beide provincies hebben besloten gezamenlijk een aanbesteding te starten voor publiek vervoer, zoals de Wmo-taxi en het leerlingenvervoer. Vorige week namen de laatste gemeenten een besluit. Het OV-bureau Groningen Drenthe doet ook mee. De aanbesteding voor nieuwe vervoerscontracten per 2018, is de eerste stap in een brede samenwerking voor de komende jaren.

In 2016 konden ongeveer 55.000 Wmo-pashouders en 3.700 kinderen in Groningen en Drenthe, in het zogenoemde doelgroepenvervoer reizen. Daarnaast gebruikten vorig jaar circa 57.000 mensen de Regiotaxi en maken veel inwoners gebruik van lokaal vervoer zoals buurtbussen en speciaal stadsvervoer. Al dit vervoer wordt verzorgd door de regionale taxibedrijven.

Vervoer toegankelijk en betaalbaar houden

Met vertegenwoordigers van de reizigers en met de huidige vervoerders is de afgelopen tijd gesproken hoe de kwaliteit van reizen in dit publiek vervoer geborgd kan blijven, nu en in de toekomst. De gemeenten, provincies en het OV-bureau Groningen Drenthe hebben nu besloten samen te gaan zorgen voor slimmer en duurzamer publiek vervoer.

Inwoners die dat nodig hebben kunnen ook vanaf 2018 via hun gemeente gebruik blijven maken van vervoer op maat. Daarnaast blijven aanvullende mogelijkheden op de buslijnen en treinen van het openbaar vervoer voor iedereen aanwezig.

Nieuwe mogelijkheden

Deze samenwerking zal, ook na de nieuwe vervoerscontracten zijn ingegaan, blijvend naar verbeteringen zoeken, gericht op efficiënte en klantvriendelijke oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan een betere afstemming van publiek vervoer op openbaar vervoer en verdere onderlinge samenwerking van de vervoerders. Door bijvoorbeeld het maken van slimmere combinaties zullen naar verwachting minder taxi's leeg terug rijden.

Via pilots worden initiatieven ondersteund, die zelfstandig reizen bevorderen en de leefbaarheid in gebieden verhogen.

Meer informatie

Voor mensen met een Wmo-pas en kinderen in het leerlingenvervoer verandert er dit jaar niets. Eventuele wijzigingen in de toekomst (bijvoorbeeld het afspreken van een rit) worden vroegtijdig gecommuniceerd. Via de website publiekvervoer.nl kunnen stappen in het proces worden gevolgd

Achtergrondinformatie Publiek vervoer

Onder publiek vervoer verstaan we alle vervoersvormen waar mensen met een Wmo-pas en kinderen in het leerlingenvervoer gebruik van kunnen maken. Daarnaast is er een aantal vervoersvormen voor alle inwoners van Groningen en Drenthe, zoals de Hubtaxi (voorheen Regiotaxi) en de Buurtbus. De langjarige contracten voor deze vormen van vervoer lopen per 2018 af. Dit was de aanleiding voor alle gemeenten en de beide provincies om gezamenlijk te onderzoeken hoe de verschillende vormen van dit vervoer beter kunnen samengaan. Door de samenwerking en de afstemming met het openbaar vervoer kan dit vervoer op langere termijn goed en betaalbaar aangeboden blijven worden aan de inwoners. Dit verhoogt de bereikbaarheid van voorzieningen en de leefbaarheid in dunbevolkte gebieden. Het streven is om reizigers –waar mogelijk- de kans te geven zelfstandig(er) te worden. De samenwerking biedt onder meer de kans om daar pilots voor op te starten.

 

 

 

Contactgegevens

Postbus 2, 9649 ZG Muntendam
Kerkstraat 2, 9649 GR Muntendam
Tel. (0598) 658888
Fax. (0598) 621688
E-mail: info@menterwolde.nl

We werken op afspraak
tijdens de openingstijden
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vrijdag van 9.00-12.00 uur
Publiekszaken ook op donderdag van 18.00-20.00 uur.

Werk & Inkomen / WMO:

Inkomen en voorzieningen (+ uitkeringsadministratie)
Telefonisch spreekuur: ma t/m do 8.30-9.30 uur & 13.30-14.30 uur, vr 8.30-9.30 uur via tel. 0598 373700 (kies optie 1)

Re-integratie
Geen telefonisch spreekuur, tel. 0598 373700 (kies optie 2).

Sociaal Team:

bereikbaar via tel. (0598) 658877

Storingsnummer:

buiten kantooruren, via tel. 06-55763509 (niet voor Sociaal Team)

Informatie herindeling:

Website over de herindeling

Informatie over de zorg:

Naar de website over de zorg: Bouwen op mekaar