Hondenbeleid

Tekening van een hondOm het leven voor mens en hond in Menterwolde prettiger te maken en te houden, zijn er regels opgesteld. In de Algemene plaatselijke verordening (Apv) staat wat de trouwe viervoeter wel en niet mag.

Opruimplicht voor de baas

Begeleiders van honden zijn verplicht de uitwerpselen van de hond op te ruimen. In de losloopgebieden hoeft dat niet.

Depodogs

De ‘hotspots’, waar veel honden worden uitgelaten, zijn voorzien van zogenaamde Depodogs, een speciale afvalbak voor hondenpoep.

Honden los in Menterwolde?

Binnen de bebouwde kom, op een voor het publiek toegankelijke plaats (denk aan een weg), moeten honden altijd worden aangelijnd. Buiten de bebouwde kom mogen honden wel loslopen.

Losloopgebieden in Menterwolde…..

De gemeente Menterwolde heeft verschillende losloopgebieden aangewezen in de bebouwde kom. Hier kunnen hondenbezitters met hun viervoeters rennen en spelen! In deze losloopgebieden hoeven de uitwerpselen van honden niet worden opgeruimd. De losloopgebieden worden met bordjes aangegeven. Zie voor een overzicht van de losloopgebieden de bijlage onderaan de pagina!

In 2011 zijn de volgende losloopgebieden toegevoegd:

  • het bosgebied tussen de Trekweg en de Beneluxweg in Zuidbroek
  • het gebied bij Ruitershorn in Muntendam
  • het gebied achter het bosperceel naast de sportvelden in Noordbroek
  • daarnaast is besloten het losloopgebied bij het bosperceel Grachtlaan in Noordbroek zo aan te passen dat het bosperceel, dat privé-eigendom is, buiten het losloopgebied valt

Honden in natuurgebieden van Staatsbosbeheer

In de gemeente zijn ook natuurgebieden van Staatsbosbeheer. In de meeste gebieden van Staatsbosbeheer zijn honden welkom, maar dan wel aan de lijn. In gebieden waar dieren grazen, geldt een aanlijngebod of een totaal hondenverbod.

Aan de wens van hondenbezitters om hun honden ook eens los te kunnen laten lopen komt Staatsbosbeheer tegemoet door gebieden aan te wijzen waar honden wel los mogen lopen onder appèl van hun baas. Dit betekent dat honden los mogen lopen op of in de directe nabijheid van het pad en niet mogen struinen. Honden die dieren opjagen zijn in overtreding waarop de hondenbezitter aangesproken kan worden. Bij de ingang van elk Staatsbosbeheergebied staan toegangsborden met de regels die er gelden.

Toezicht en controle

Het hondenbeleid in Menterwolde is vooral gericht op de medewerking van de hondenbezitter. De Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) van de gemeente controleert op de naleving van het beleid. Overtreders kunnen een proces-verbaal krijgen.

  • Voor het los laten lopen van honden binnen de bebouwde kom is de boete € 90,-  (excl. administratiekosten € 9,-)
  • Voor het niet direct verwijderen van hondenpoep (in de APV verboden gestelde gebieden) is de boete € 140,- (excl. administratiekosten € 9,-)
  • Voor een (loslopende) hond op een kinderspeelplaats/speelweide is de boete € 140,- (excl. administratiekosten € 9,-)

De handhaving krijgt de hoogste prioriteit in de gebieden waar de overlast het grootst is.

Overlast

Wanneer u overlast heeft van een trouwe viervoeter kunt u dit wellicht oplossen door in overleg met de eigenaar van de hond te gaan. Lukt dit niet dan kunt u uw klacht melden bij het Meldpunt Overlast van de gemeente Menterwolde, tel. (0598) 654728 of mail naar info@menterwolde.nl.

Contactgegevens

Postbus 2, 9649 ZG Muntendam
Kerkstraat 2, 9649 GR Muntendam
Tel. (0598) 658888
Fax. (0598) 621688
E-mail: info@menterwolde.nl

We werken op afspraak
tijdens de openingstijden
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vrijdag van 9.00-12.00 uur
Publiekszaken ook op donderdag van 18.00-20.00 uur.

Werk & Inkomen / WMO:

Inkomen en voorzieningen (+ uitkeringsadministratie)
Telefonisch spreekuur: ma t/m do 8.30-9.30 uur & 13.30-14.30 uur, vr 8.30-9.30 uur via tel. 0598 373700 (kies optie 1)

Re-integratie
Geen telefonisch spreekuur, tel. 0598 373700 (kies optie 2).

Sociaal Team:

bereikbaar via tel. (0598) 658877

Storingsnummer:

buiten kantooruren, via tel. 06-55763509 (niet voor Sociaal Team)

Informatie herindeling:

Website over de herindeling

Informatie over de zorg:

Naar de website over de zorg: Bouwen op mekaar