Burgemeester & wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en verzorgt de uitvoering van de besluiten die door de gemeenteraad worden genomen. Veel praktische beslissingen worden door het college genomen, bijvoorbeeld de verkoop van een stuk grond, het verlenen van vergunningen of het aangaan van een contract met een aannemer.

College B&W MenterwoldeHet college wordt in de uitoefening van zijn bestuurstaak bijgestaan door de gemeentesecretaris. Ambtenaren voeren besluiten uit van het college en de raad, adviseren het college en de raad en geven ondersteuning daar waar nodig. Het college vergadert wekelijks op dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Op 7 maart 2002 is een nieuwe Gemeentewet in werking getreden op grond waarvan het college en de gemeenteraad in een zogenaamde duale verhouding tot elkaar zijn komen te staan. Dit betekent dat de gemeenteraad meer dan voorheen de beleidskaders aangeeft op grond waarvan het college de gemeente moeten besturen.

Meer informatie

Contactgegevens

Postbus 2, 9649 ZG Muntendam
Kerkstraat 2, 9649 GR Muntendam
Tel. (0598) 658888
Fax. (0598) 621688
E-mail: info@menterwolde.nl

We werken op afspraak
tijdens de openingstijden
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vrijdag van 9.00-12.00 uur
Publiekszaken ook op donderdag van 18.00-20.00 uur.

Werk & Inkomen / WMO:

Inkomen en voorzieningen (+ uitkeringsadministratie)
Telefonisch spreekuur: ma t/m do 8.30-9.30 uur & 13.30-14.30 uur, vr 8.30-9.30 uur via tel. 0598 373700 (kies optie 1)

Re-integratie
Geen telefonisch spreekuur, tel. 0598 373700 (kies optie 2).

Sociaal Team:

bereikbaar via tel. (0598) 658877

Storingsnummer:

buiten kantooruren, via tel. 06-55763509 (niet voor Sociaal Team)

Informatie herindeling:

Website over de herindeling

Informatie over de zorg:

Naar de website over de zorg: Bouwen op mekaar