Windpark N33

In de raadsvergadering van 30 mei 2013 is naar aanleiding van een motie gesproken over de wens om de inwoners van Menterwolde te informeren/faciliteren over de voorgenomen plaatsing van windmolens aan de N33 en de gevolgen en effecten daarvan. Het gemeentebestuur hoopt op deze manier alle aspecten van windmolens te belichten en vorm en inhoud te geven aan het al dan niet verkrijgen van ‘draagvlak.

Blaaswind NV en KDE Energy BV

Het samenwerkingsverband Windpark N33 bestaande uit Blaaswind NV en KDE Energy BV, heeft het plan tot het ontwikkelen van een windpark aan weerszijden van de rijksweg N33, liggend in de gemeente Veendam en Menterwolde. Op dit project is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing verklaard. Deze regeling is een instrument uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro), die is bedoeld om bij grote projecten op een efficiëntere en snellere manier besluiten te kunnen nemen, zonder dat dit de rechtsbescherming aantast. Door het van toepassing verklaren van deze regeling vindt anders dan gebruikelijk de planologische verankering van het project niet plaats in een gemeentelijk bestemmingsplan, maar in een (Rijks)inpassingsplan. De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie treedt op als coördinerend minister bij de besluitvorming over de realisatie van het windpark.

Bureau energieprojecten, onderdeel van Agentschap.nl, coordineert de proceures voor het Windpark N33. Op de website van Senternovem is meer informatie te vinden over die procedures. Algemene informatie over windenergie vindt u op www.windenergie.nl

Contactgegevens

Postbus 2, 9649 ZG Muntendam
Kerkstraat 2, 9649 GR Muntendam
Tel. (0598) 658888
Fax. (0598) 621688
E-mail: info@menterwolde.nl

We werken op afspraak
tijdens de openingstijden
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vrijdag van 9.00-12.00 uur
Publiekszaken ook op donderdag van 18.00-20.00 uur.

Maak een afspraak met ons!

 

Storingsnummer (buiten kantooruren) tel. 06-55763509
 

Sociaal Team