Nieuwsflits

 • Gewijzigde openingstijden gemeentehuis

  (18-12-2014) Lees verder
 • Bijeenkomsten Woon- en leefbaarheidsvisie

  (18-12-2014)

  Woonstichting Groninger Huis, de Stichting Avondzon, de gemeente Menterwolde en de dorpsraden van Zuidbroek en Muntendam nodigen de inwoners van beide dorpen van harte uit om mee te denken over een woon- en leefbaarheidsvisie voor beide dorpen.

  Lees verder
 • Participatieraad

  (16-12-2014)

  De gemeente Menterwolde heeft sinds kort een Participatieraad. Deze raad adviseert het College van B&W  gevraagd en ongevraagd op het brede terrein van de jeugdwet, participatiewet en Wmo.

  Lees verder
 • Belastingen en kwijtschelding 2015

  (15-12-2014)

  Om voorzieningen in de gemeente te bekostigen komt iedereen die in de gemeente woont of een bedrijf heeft, in aanraking met de gemeentelijke belastingen. Door deze belastingen te betalen worden bijvoorbeeld wegen, plantsoenen, riolering en verlichting aangelegd en onderhouden, en het afvoeren en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen geregeld. De aanslagbiljetten zullen rond de 30e januari 2015 bij iedereen in de brievenbus vallen.

  Lees verder
 • Afvalkalender 2015

  (15-12-2014) Lees verder
 • Afvalcontainers gesloten met Oud en Nieuw

  (15-12-2014) Lees verder
 • Kerstbomeninzameling 2015

  (15-12-2014)

  Na de jaarwisseling gaat de gemeente huis aan huis kerstbomen gratis inzamelen. 

  Lees verder
 • Gewijzigde openingstijden brengstation

  (08-12-2014) Lees verder
 • Kick-off ‘Koploperproject Groningen’ voor duurzame ondernemers

  (04-12-2014) Lees verder
 • Minima besparen flink op zorgkosten met collectieve zorgverzekering

  (27-11-2014)

  Hebt u een inkomen rond het minimum en hoge zorgkosten? Dan is de collectieve zorgverzekering van de gemeente en Menzis een uitkomst. Vanaf 1 januari kunt u daarmee het eigen risico van 375 euro volledig meeverzekeren.

  Lees verder
 • Participatie schoolgaande kinderen vervalt

  (25-11-2014) Lees verder
 • Afsluiting deel Winschoterdiep Zuidbroek voor alle verkeer

  (19-11-2014) Lees verder
 • Wijziging spreekuur GKB

  (03-11-2014) Lees verder
Archief

Contactgegevens

Postbus 2, 9649 ZG Muntendam
Kerkstraat 2, 9649 GR Muntendam
Tel. (0598) 658888
Fax. (0598) 621688
E-mail: info@menterwolde.nl

We werken op afspraak
tijdens de openingstijden
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vrijdag van 9.00-12.00 uur
Publiekszaken ook op donderdag
van 18.00-20.00 uur

Storingsnummer gemeente
(buiten kantooruren)
Tel. 06-55763509